20
Φεβ

Σύμμεικτη κατασκευή – Μεταλλικό σπίτι

Τι είναι ένα Μεταλλικό Σπίτι

Με τον όρο μεταλλικά σπίτια δεν αναφερόμαστε προφανώς σε σπίτια κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από μέταλλο. Ο όρος μεταλλικά σπίτια χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει σπίτια που χρησιμοποιούν χάλυβα στον φέροντα οργανισμό (σκελετό) του κτιρίου σε συνδυασμό με οπλισμένο σκυρόδεμα στη θεμελίωση και ενδεχομένως στις πλάκες-σκάλες. Πρακτικά ως μεταλλικό σπίτι ή μεταλλικό κτίριο θεωρούμε το κτίσμα που δομικός του σκελετός είναι κατασκευασμένος από μέταλλο.

Πως κατασκευάζεται ένα μεταλλικό σπίτι

Η κύρια μέθοδος κατασκευής μεταλλικών σπιτιών που χρησιμοποιεί η ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ είναι η Σύμμεικτη Κατασκευή. Η Σύμμεικτη Κατασκευή είναι ένας σύγχρονος τρόπος δόμησης που βασίζεται στη συνεργασία χαλύβδινων διατομών (μεταλλικών στοιχείων) και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή ενός μεταλλικού σπιτιού. Στοχεύει δε στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων των δύο δομικών στοιχείων προς όφελος της τελικής μεταλλικής κατασκευής. Ο τρόπος δόμησης της σύμμεικτης κατασκευής με τη χρήση μεταλλικού φέροντος οργανισμού υπερτερεί επίσης σε μεγάλο βαθμό έναντι των κλασσικών μεθόδων προκατασκευής προκατασκευασμένων σπιτιών.

Καινοτομίες Στην Κατασκευή Μεταλλικών Σπιτι

Ο τοιχος είναι η καινοτομία οπου συνεργάζετε πολύ καλύτερα με σχέση τους υπόλοιπους γνωστους τρόπους

Ενεργειακή απόδοση ενός μεταλλικού σπιτιού

Ο τρόπος κατασκευής ενός μεταλλικού σπιτιού δίνει τη δυνατότητα κατασκευής μιας οικολογικής οικονομικής κατασκευήςυψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η σωστή επιλογή υλικών μπορεί να δώσει ένα μεταλλικό σπίτι με μικρές ενεργειακές απαιτήσεις έως και ένα μεταλλικό σπίτι μηδενικής κατανάλωσης.

Χτίστε Οικολογικά – Χτίστε Οικονομικά

Προτιμήστε ένα μεταλλικό σπίτι υψηλής ενεργειακής απόδοσης, το οποίο απαιτεί κατανάλωση λιγότερης ενέργειας, ή και μηδενικής, για να θερμανθεί και να δροσιστεί. Μεταλλικά κτίρια με εξαιρετική θερμομόνωση, διπλά ή τριπλά τζάμια που σφραγίζουν τη ζέστη μες στο σπίτι ή διατηρούν ένα δροσερό περιβάλλον το καλοκαίρι απαιτώντας από εσάς πολύ λιγότερα έξοδα για θέρμανση – ψύξη.

 

Τα ενεργειακά σπίτια της Easy Green (ανάλογα με το σχεδιασμό και τη θέση*)κατατάσσονται στην ενεργειακή κλάση  Α συνεπώς έχουν 50-67 % λιγότερη κατανάλωση από τα σπίτια ενεργειακής κλάσης Β (σπίτια που αναφέρονται συνήθως ως “κατοικίες σύμφωνες με τον κανονισμό ΚΕΝΑΚ” μια και πληρούν οριακά τον κανονισμό ). Όλα τα σπίτια της Easy Green στο σύστημα κατασκευής ENERGY είναι ενεργειακά σπίτια κλάσης Α.

*Λόγω του ότι η ενεργειακή κατάταξη γίνεται κάθε φορά με τα συγκεκριμένα δεδομένα θέσης ακινήτου, διαστάσεων, ανοιγμάτων και συστημάτων θέρμανσης και ψύξης ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις η κατάταξη να είναι και Β+.

Η σύμμεικτη κατασκευή

Η σύμμεικτη κατασκευή αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο δόμησης που βασίζεται στη συνεργασία χαλύβδινων διατομών (Μεταλλικών στοιχείων) και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και στοχεύει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων τους προς όφελος της κατασκευής. Ο τρόπος δόμησης της σύμμικτης κατασκευής από μεταλλικό φέρων οργανισμός υπερτερεί επίσης σε μεγάλο βαθμό έναντι των κλασσικών προκατ κατασκευών. Η ευελιξία της σύμμεικτης κατασκευής όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά τα οποία μπορούν να επιτευχθούν, όπως επίσης η αντισεισμικότητα που παρέχεται χάρη στη τεχνολογική υπεροχή που τη συνοδεύει δεν μπορεί να απαντηθεί στις κλασσικές προκατ κατασκευές.

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

• Παρέχει αντισεισμική θωράκιση. Τα υποστυλώματα και οι δοκοί κατασκευάζονατι από χαλύβδινες διατομές που θωρακίζουν αντισεισμικά το κτίριο
• Εξασφαλίζει σταθερές και υψηλές προδιαγραφές κατασκευής διότι τα μέλη του φέροντα οργανισμού (Μεταλλικοί Δοκοί – Μεταλλικά Υποστυλώματα) είναι προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής.
• Παρέχει ελευθερία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλων ενιαίων χώρων χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί στις κλασσικές προκατ κατασκευές που έχουν περιορισμό ανοιγμάτων.
• Ενδείκνυται για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων χωρίς τη χρήση υπερμεγεθών μεταλλικών στοιχείων.
• Ευνοεί την καθ’ ύψος επέκταση, λόγω μικρότερου βάρους.
• Απαιτεί μικρότερο χρόνο παράδοσης (περίπου το ήμισυ της συμβατικής-κατασκευής με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα)
• Προβλέπει μειωμένη εισφορά στα ένσημα Ι.ΚΑ. (50% λιγότερο από τη συμβατική).
• Απαιτεί χαμηλότερο κόστος θεμελίωσης λόγω των μικρότερων φορτίων που την επιβαρύνουν.
• Γιατί ο συγκεκριμένος τρόπος κατασκευής προτείνεται διεθνώς και στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη σεισμική δραστηριότητα λόγω των υψηλών αντοχών σε περίπτωση σεισμού.
• Δεν υπάρχει κόστος μεταφοράς (στη περίπτωση της σύμμεικτης κατασκευής ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται στο εργοτάξιο και η ανέγερσή του γίνεται μέσα σε λίγες ώρες επί τόπου στο έργο).
• Εύκολη αποκατάσταση ζημιών.
• Είναι ο τρόπος δόμησης που κατασκευάστηκαν όλα τα μεγάλα Ολυμπιακά έργα.

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης που απαιτείται για μία μεταλλική κατοικία των 100 m2 είναι 60 – 80 εργάσιμες μέρες.

Φέρον Οργανισμός


Το σύστημα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό (υποστυλώματα, δοκοί, διαγώνιοι σύνδεσμοι ακαμψίας), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μεσω κοχλιωτών συνδέσεων συνθέτοντας το φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Οι διατομές προκύπτουν κατόπιν στατικής μελέτης του φορέα, σύμφωνα με τους ευροκώδικες και είναι ανοικτές ή κλειστές διατομές.
 πλάκες κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και μπορούν να σκυροδετηθούν σε ξυλότυπο (όπως ακριβώς στη συμβατική κατασκευή) ή σε μεταλλότυπο από τραπεζοειδή λαμαρίνα. Κάτω από τον μεταλλότυπο τοποθετείται γυψοσανίδα για τους εσωτερικούς χώρους και τσιμεντοσανίδα ή άνθυγρηγυψοσανίδα για τους εξωτερικούς.

Γιατί να προτιμήσετε τη συμβατική κατασκευή

• Η συμβατική κατασκευή είναι ο πιο οικείος τρόπος δόμησης έναντι των πιο σύγχρονων τρόπων δόμησης κτιρίων, όπως τα προκατ, οι συμμεικτεςκατασκευές, γιατι είναι ο πιο δοκιμασμένος και πλέον γνωστός τρόπος κατασκευής στην Ελλάδα.
• Στη ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ η συμβατική κατασκευή είναι φθηνότερη κατά 5% – 15% από την αγορά λόγω της οργάνωσης σε συνεργεία που διαθέτει και του πλεονεκτήματος που έχει κάνοντας μαζικές αγορές επιτυγχάνοντας χαμηλότερες τιμές

Αν όμως εξετάσετε τα μειονεκτήματα που έχει η συμβατική κατασκευή έναντι των υπολοίπων συστημάτων κατασκευής θα ανακαλύψετε ότι υπάρχει:

• Μεγαλύτερος χρόνος παράδοσης
• Υψηλή συμμετοχή στο ΙΚΑ
• Ακριβότερος τρόπος δόμησης σε σχέση με τη σύμμεικτη κατασκευή. Η αγορά προσφέρει τη συμβατική κατασκευή 30 % – 40 % ακριβότερης της σύμμεικτηςΔυσκολία και υψηλό κόστος στην αποκατάσταση ζημιών. Στη σύμμεικτη κατασκευή ένα υποστύλωμα που πιθανόν να έχει λυγίσει ή να έχει υποστεί άλλη ζημιά επισκευάζεται γρήγορα, με μεγάλη ευκολία και πολύ λιγότερα χρήματα.
• Δυσκολότερος ποιοτικός έλεγχος

Ο χρόνος ολοκλήρωσης που απαιτείται είναι για μία κατοικία των 100 m2 150-200ημέρες.

Τρόπος δόμησης συμβατικής κατασκευής

Η κατασκευή αποτελείται από :

• Υποστυλώματα, δοκοί και πλάκα από μπετό
• Τοιχοποιία από τούβλα και σοβά.

Είναι ο κλασικός τρόπος κατασκευής και ο πλέον διαδεδομένος στον Ελλαδικό χώρο.