20
Φεβ

Συμβατική Κατασκευή (Οπλισμένο σκυρόδεμα)

Συμβατική Κατασκευή (Οπλισμένο σκυρόδεμα) 1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ o Κάτοψη Το κτήριο κατασκευάζεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική & Στατική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής που εκπονεί η εταιρεία μας αφού εγκριθεί από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. o Ανοίγματα Σημειώνονται...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20
Φεβ

ΑΕΙΦΟΡΙΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ασχολείται συστηματικά, τα τελευταία  χρόνια, με τον αειφόρο, ενεργειακό και βιοκλιματικό σχεδιασμό, μελετώντας σε βάθος θέματα κλίματος, προσανατολισμού, ενσωμάτωσης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και οικολογικής δόμησης. O βιοκλιματικός σχεδιασμός αποτελεί αναπόσπαστο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20
Φεβ

Επισκευές – Ενισχύσεις – Προσθήκες Σε Υφιστάμενα Κτίρια

Σε περιπτώσεις υφιστάμενων κτισμάτων όπου ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός προκαλεί την ανάγκη δομικής προσθήκης, η λύση της Σύμμεικτης Κατασκευής αποτελεί πλέον την πιο ευρέως διαδεδομένη λύση. Διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη προσθήκης: Tη προσθήκη καθ ύψος που...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20
Φεβ

Σύμμεικτη κατασκευή – Μεταλλικό σπίτι

Τι είναι ένα Μεταλλικό Σπίτι Με τον όρο μεταλλικά σπίτια δεν αναφερόμαστε προφανώς σε σπίτια κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από μέταλλο. Ο όρος μεταλλικά σπίτια χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει σπίτια που χρησιμοποιούν χάλυβα στον...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ