20
Φεβ

Επισκευές – Ενισχύσεις – Προσθήκες Σε Υφιστάμενα Κτίρια

Σε περιπτώσεις υφιστάμενων κτισμάτων όπου ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός προκαλεί την ανάγκη δομικής προσθήκης, η λύση της Σύμμεικτης Κατασκευής αποτελεί πλέον την πιο ευρέως διαδεδομένη λύση.

Διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη προσθήκης:
 προσθήκη καθ ύψος που αφορά τη προσθήκη ενός η περισσοτέρων ορόφων εντός η εκτός του περιγράμματος κάλυψης του υφιστάμενου κτίσματος.

Την οριζόντια προσθήκη η προσθήκη κατ’ επέκταση οπού κατασκευάζεται νέο κτίσμα σε οριζόντια επαφή με το υπάρχων.
Επιπλέον, η περίπτωση όπου η οριζόντια και η καθ ύψος προσθήκη προκύπτουν ταυτόχρονα συναντάται όλο και συχνότερα, π.χ. οριζόντια επέκταση ισογείου και ορόφου με ταυτόχρονη προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενο ισόγειο κτίσμα.

 

Στατική Επάρκεια

Προκειμένου να αξιολογηθεί η στατική επάρκεια υφιστάμενου κτίσματος θα πρέπει η μελέτη στατικής επάρκειας να εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Πριν την εκτέλεση της μελέτης στατικής επάρκειας οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της smartbuilding, συλλέγουν – με τη βοήθεια των ιδιοκτητών – όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως:

• Άδεια Υφιστάμενου Κτίσματος.
• Τοπογραφικό Διάγραμμα.
• Αρχιτεκτονική Μελέτη.
• Στατική Μελέτη.

Κατόπιν ακολουθεί ενδελεχής εξέταση όλων των δεδομένων των μελετών και επιβεβαίωση αυτών κατά τη διάρκεια αυτοψίας που πραγματοποιείται από κλιμάκιο μηχανικών της smartbuilding.

Στατική Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος Υφιστάμενου Κτίσματος

Σε περίπτωση που η μελέτη στατικής επάρκειας του υφιστάμενου κτίσματος αναδείξει δομικές ανεπάρκειες που αφορούν, είτε μεμονωμένα δομικά μέλη είτε το σύνολο του κτίσματος και ειδικότερα τη συμπεριφορά του σε δυναμική καταπόνηση (Σεισμός Σχεδιασμού), εκπονείται η απαιτούμενη μελέτη δομικών ενισχύσεων.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (3): ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δομικής ενίσχυσης το μελετητικό τμήμα είναι πάντα σε στενή συνεργασία με τους υπευθύνους επιβλέποντες μηχανικούς, προκειμένου η μελέτη ενισχύσεων να εφαρμοστεί χωρίς παρεκκλίσεις.

Κατασκευή και Ανέγερση Μεταλλικού Σκελετού Ανωδομής

Η ανέγερση και εφαρμογή του μεταλλικού σκελετού προσθήκης εκτελείται αποκλειστικά από εξειδικευμένα συνεργεία ανέγερσης και εφαρμογής με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση προκλήσεων που πάντα προκύπτουν σε σύνθετα έργα που αφορούν προσθήκες σε υφιστάμενα οικοδομήματα.