Η  ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό (Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, οικονομικούς, εργατοτεχνίτες κ.λ.π.) ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανταγωνισμού.

Εκπόνηση Μελετών

Η  ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ διατηρεί μελετητικό τμήμα στελεχωμένο με έμπειρους και εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες (Αρχιτέκτονες, Δομοστατικούς Πολιτικούς Μηχανικούς) με αντικείμενο,

 • Την Έκδοση Αδειών Δόμησης,
 • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών,
 • Εκπόνηση Στατικών Μελετών Φορέων Από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Σύμμεικτων Φορέων, Στατικών μελετών αποκατάστασης – αντισεισμικής ενίσχυσης υφιστάμενων κτιρίων
 • ïΑποκαταστάσεις Διατηρητέων κτιρίων

Τρόποι κατασκευής – Συστήματα Δόμησης

 • Συμβατική κατασκευή
 • Σύμμεικτη κατασκευή
 • Μεταλλικά κτίρια
 • Προκατασκευή
 • Συνθέσεις σύμμεικτης – προκατασκευής
 • Κατασκευή όλων των σύγχρονων συστημάτων δόμησης και ενίσχυσης – αποκατάστασης κτηρίωνΗ κατασκευή σε 18 απλά βήματα.
 • Επιλογή ή Αγορά Οικοπέδου ή Αγροτεμαχίου

Τα 10 Σημεία Προσοχής κατά την αγορά του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου

1. Προϋποθέσεις Αρτιότητας και Οικοδομησιμότητας (δυνατότητα οικοδόμησης).

2. Έλεγχος Όρων Δόμησης (συντελεστής δόμησης, κάλυψη, ύψος, κτλ.).

3. Επιτρεπόμενη Χρήση (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, κτλ.).

4. Έλεγχος ώστε να μην διέρχεται Ρέμα μέσα από το οικόπεδο ή βαγροτεμάχιο.

5. Έλεγχος ώστε να μην χαρακτηρίζεται Δασικό.

6. Έλεγχος ώστε να μην διέρχονται καλώδια ΔΕΗ υψηλής τάσης μέσα από το οικόπεδο ή αγροτεμάχιο.

7. Κλίση – Ποιότητα Εδάφους (θα επηρεάσει το κόστος θεμελίωσης).

8. Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας με δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

9. Μελλοντική αξία οικοπέδου / αγροτεμαχίου.

 1. 1. Άδεια Δόμησης

Τι περιλαμβάνει

 • Αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Στατική μελέτη.
 • Ηλεκτρομηχανολογική (Η/Μ) μελέτη
 • Μελέτη Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • Μελέτη ενεργειακή ( ΚΕΝΑΚ)
 • Μελέτη θέρμανσης -ψύξης
 • Μελέτη Πυροπροστασίας.

Δικαιολογητικά

Εκτός από τις άνω μελέτες, απαιτούνται σειρά δικαιολογητικών, η συλλογή των οποίων είναι ευθύνη του μηχανικού που αναλάβει τη διεκπεραίωση της  Άδειας Δόμησης

 1. 1.Αίτηση Ιδιοκτήτη.
 2. 2.Δηλώσεις Ανάθεσης και Ανάληψης μελέτης Επίβλεψης οικοδομικών εργασιών.
 3. 3.Τεχνικές Εκθέσεις και Προϋπολογισμός.
 4. 4.Συμβολαιογραφική Δήλωση για δέσμευση χώρου στάθμευσης (όπου απαιτείται).
 5. 5.Υψόμετρο Δήμου ή Κοινότητας για εντός σχεδίου πόλεως οικοδομές.
 6. 6.Έγκριση Αρχαιολογίας για οικοδομές που ανεγείρονται σε χώρους ελεγχόμενους από το υπουργείο Πολιτισμού.
 7. 7.Έγκριση ΔΕΗ για οικοδομές όγκου άνω των 2500κ.μ.
 8. 8.Βεβαίωση Δασαρχείου για οικοδομές εκτός σχεδίου πόλεως.
 9. 9.Τίτλοι Κυριότητας για οικόπεδα ή αγροτεμάχια τα οποία είναι άρτια κατά παρέκκλιση.
 10. 10.Εγκρίσεις διαφόρων φορέων (βιομηχανίας, συγκοινωνιών, ΕΟΤ κτλ.) ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.
 11. 11.Απόδειξη προ-κατάθεσης αμοιβής μελέτης από Εθνική Τράπεζα.
 12. 12.Άδειες των υφισταμένων κτισμάτων στην περίπτωση προσθήκης ή άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη νομιμότητά τους.
 13. 13.Δήλωση αντοχής στην περίπτωση προσθήκης (& στατική μελέτη αν απαιτείται) η οποία θα υπογράφεται από δύο πολιτικούς μηχανικούς.
 14. 14.Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (υποθηκοφυλακείο).
 15. 15.Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.
 16. 16.Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ για τις συνδρομές μηχανικών.

Αναθεώρηση της  Αδείας Δόμησης απαιτείται μετά την λήξη της χρονικής ισχύς της Αδείας και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. 1.Αλλαγή ή παραίτηση του Επιβλέποντος μηχανικού στο έργο.
 2. 2.Αλλαγή Τίτλου ή ονόματος στο οποίο εκδόθηκε η άδεια.
 3. 3.Τροποποίηση της Αρχιτεκτονικής ή Στατικής μελέτης ή και των υπόλοιπων μελετών.
 4. 4.Αλλαγή Χρήσης του κτιρίου.
 5. 5.Αύξηση του Συντελεστή Δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας.
 6. 6.Αύξηση του Όγκου της οικοδομής.

Δεν απαιτείται Αναθεώρηση της Οικοδομικής Αδείας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. 1.Για μικρής σημασίας τροποποιήσεις της Αρχιτεκτονικής μελέτης και τοπικής σημασίας μεταβολές του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (και των υπόλοιπων μελετών) μετά από κρίση του προϊσταμένου της Πολεοδομίας.
 2. 2.Για μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου και του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται ο συντελεστής δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας και οι υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% των μηκών των πλευρών του οικοπέδου με μέγιστο 20 εκ. και 2% με μέγιστο 10 εκ. των διαστάσεων του κτιρίου.

Διαδικασία

 1. 1.Κατάθεση Δικαιολογητικών και Αρχιτεκτονικής μελέτης και Έλεγχος τήρησης των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και των προδιαγραφών.
 2. 2.Κατάθεση Στατικής μελέτης και λοιπών μελετών και Έλεγχος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς – Έλεγχος των φορολογικών και πληρωμή τους.

Χρόνος έκδοσης

Εντός 45 ημερών, με την προϋπόθεση ότι είναι πλήρης ο φάκελος της αδείας.

Κόστος

Το συνολικό κόστος της Άδειας Δόμησης περιλαμβάνει τις Αμοιβές των μηχανικών για τις επί μέρους μελέτες και επιβλέψεις, τους φόρους και τις εισφορές και ορίζεται κατά περίπτωση.

Χρονική ισχύς

Η άδεια δόμησης ισχύει για  4 έτη από την ημερομηνία έκδοσής της και η άδεια κατεδάφισης για ένα εξάμηνο. Περίπτωση Αναθεώρησης Οικοδομικής Αδείας.

ΙΚΑ

Οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ για Σύμμεικτη κατασκευή είναι μειωμένες κατά 50% σύμφωνα με τον Πίνακα 2 μειωμένης εισφοράς κατά την έκδοση της  Αδείας Δόμησης.

3. Χωματουργικά | Εκσκαφές

 1. 1.Χάραξη Ορίων Εκσκαφής με Τοπογράφο μηχανικό βάση Σχεδιαγράμματος Εκσκαφών. Χαράσσονται τα όρια της εκσκαφής και χωροθετείται το κτίριο στο οικόπεδο.
 2. 2.Εκσκαφή Θεμελίων. Εκτελείται εκσκαφή σε έκταση και βάθος σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα εκσκαφών της αρχιτεκτονικής μελέτης.
 3. 3.Εξυγίανση Επιπέδου Θεμελίωσης. Σε περίπτωση που στο επίπεδο της θεμελίωσης το έδαφος δεν κριθεί κατάλληλο για την έδραση των θεμελίων, εξυγιαίνεται με διάστρωση σε επαρκές πάχος κροκάλας η κατάλληλα διαβαθμισμένου αμμοχάλικου (3Α).
 • Ποιότητα Εδάφους
  • Γαιώδες
  • Ημιβραχώδες
  • Βραχώδες
 • Κόστος εκσκαφής
  Το κόστος εκσκαφής εξαρτάται από την ποιότητα του εδάφους και το μέγεθος του έργου.
  Ανάλογα με το μέγεθος του έργου το κόστος καθορίζεται:

  • Κατ’ αποκοπή για μικρής κλίμακας έργο
  • Ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής για μεγάλης κλίμακας έργο

*Το κόστος επηρεάζεται από την ποιότητα και το είδος του εδάφους. Ο τύπος του εδάφους δεν μπορεί να προβλεφθεί χωρίς να ξεκινήσουν οι χωματουργικές εργασίες αλλά εκτιμάται εμπειρικά από γειτονικές εκσκαφές.

4. Θεμελίωση (Στάδια κατασκευής)

Βασικοί Τύποι Θεμελίωσης:

 • Μεμονωμένα Πέδιλα: Τύπος έδρασης των υποστυλωμάτων σε πέδιλα οπλισμένου σκυροδέματος σχήματος κώνου ή ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με πεδιλοδοκούς ή συνδετήριους δοκούς. Ο τρόπος αυτός δεν χρησιμοποιείται ποια για λόγους αντισεισμικού σχεδιασμού.
 • Εσχάρα Πεδιλοδοκών: Τύπος θεμελίωσης κατά τον οποίο τα υποστυλώματα εδράζονται σε «πλέγμα» (κάναβο) δοκών με διατομή σχήματος ανεστραμμένου Τ.
 • Γενική Κοιτόστρωση (ραντιέ): Τύπος θεμελίωσης κατά τον οποίο τα υποστυλώματα εδράζονται σε μια ενιαία πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ενδείκνυται σε θεμελιώσεις επί μαλακού εδάφους ή σε περίπτωση υψηλού υδροφόρου ορίζοντα.

Στάδια Θεμελίωσης:

Σκυρόδεμα Καθαριότητας.

Πριν την χάραξη των θεμελίων, διαστρώνεται στο επίπεδο και στην επιφάνεια έδρασης των θεμελίων άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C12 με μέσο πάχος 10 εκ. ώστε να επιτύχουμε πλήρη επιπεδότητα και να μην έρθουν σε επαφή οι οπλισμοί και το σκυρόδεμα των θεμελίων με το χώμα.

Χάραξη Θεμελίων – Κατασκευή Ξυλοτύπων.

Χαράσσονται τα στοιχεία της θεμελίωσης σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης, και κατασκευάζονται οι ξυλότυποι (καλούπια). Τα δομικά στοιχεία της θεμελίωσης μπορεί να είναι, Γενική Κοιτόστρωση (Radiere) είτε πεδιλοδοκοί.

Τοποθέτηση Οπλισμών.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των καλουπιών τοποθετούνται οι οπλισμοί των δομικών στοιχείων της θεμελίωσης.

Κατασκευή Θεμελιακής Γείωσης.

Θεμελιακή γείωση κατασκευάζεται από ταινία και σπανιότερα από αγωγό κυκλικής διατομής, που τοποθετείται εντός των συνδετήριων δοκαριών των πεδίλων ή στα περιμετρικά τοιχία των θεμελίων του κτιρίου, σε μορφή κλειστού δακτυλίου και στηρίζεται – συνδέεται ηλεκτρικά αγώγιμα στον οπλισμό με συνδέσμους που πρέπει να ικανοποιούν απαιτήσεις Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων.
Στα κτίρια μεγάλης περιμέτρου συνίσταται η τοποθέτηση εγκάρσιων ή διαμηκών τμημάτων ταινίας (πάντα εντός σκυροδέματος θεμελίων), έτσι ώστε κανένα σημείο του υπογείου να μην απέχει περισσότερο από 10m από το γειωτή.
Η θεμελιακή γείωση έναντι των συμβατικών τύπων γείωσης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα:
(α) Χαμηλή τιμή αντίσταση γείωσης
(β) Αντοχή στο χρόνο – Μηχανική προστασία
(γ) Αναμονές γείωσης σε οποιοδήποτε σημείο του εσωτερικού κτιρίου.
(γ) Η εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης γίνεται σε ήδη υπάρχουσα εκσκαφή με αποτέλεσμα την ευκολία τοποθέτησης.
Για τους παραπάνω λόγους η εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης επιβάλλεται από τους κανονισμούς DIN 18015 και προτείνεται από το ΚΕΗΕ για κάθε νεοαναγειρόμενο κτίριο.

Σκυροδέτηση Θεμελίωσης.

Στην συνέχεια εκτελείται η εργασία Διάστρωσης και Συμπύκνωσης του νωπού σκυροδέματος εντός των ξυλοτύπων (καλουπιών). Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν προστίθενται κατάλληλα πρόσμικτα στο νωπό σκυρόδεμα (επιβραδυντές, επιταχυντές πήξης κλπ) ώστε να μην επηρεασθεί από αυτές η απαιτούμενη αντοχή του. Σε περιπτώσεις παγετού ή καύσωνα δεν εκτελείται καμία εργασία σκυροδέτησης.
Στην περίπτωση που προβλέπεται κατασκευή υπογείου, ακολουθεί η κατασκευή των ξυλοτύπων των τοιχωμάτων του υπογείου, όπλιση – σκυροδέτηση.

Τοποθέτηση Αγκυρίων Μεταλλικού Σκελετού (στην περίπτωση μεταλλικού/σύμμεικτου φέροντα οργανισμού).

Τοποθετούνται για την σύνδεση του μεταλλικού σκελετού με την θεμελίωση με ακρίβεια χιλιοστού. Όταν δεν προβλέπεται υπόγειο τοποθετούνται πριν την σκυροδέτηση των θεμελίων και αφού έχουν τοποθετηθεί οι οπλισμοί. Όταν προβλέπεται υπόγειο μετά την κατασκευή των τοιχίων και των υποστηλωμάτων του υπογείου (των οποίων η στάθμη της σκυροδέτησης είναι χαμηλα την τοποθετητηση των αγκυρια στο προβλεπόμενη στάθμη αγκυρωσης), κατασκευάζεται ο ξυλότυπος της οροφής του υπογείου, τοποθετούνται τα αγκύρια στις προβλεπόμενες θέσεις, τοποθετουνται οι οπλισμοι των δοκών και των πλακών και ακολουθεί η σκυροδέτηση.

5. Φέρον Οργανισμός

Μεταλλικής / Σύμμεικτης Κατασκευής

Γενικά, ο φέρων οργανισμός αποτελείται από μεταλλικά υποστυλώματα – δοκούς, αντιανέμια (χιαστοί ή έκκεντροι σύνδεσμοι), πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα ή σύμμεικτες πλάκες με τραπεζοειδή λαμαρίνα και ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι διατομές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του μεταλλικού σκελετού, είναι ευρωπαϊκής παραγωγής αριστης ποιότητας από βιομηχανικές μονάδες με ελεγχόμενη ποιότητα σε όλες τις φάσεις της παραγωγής με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκους κανονισμούς. Η σύμμικτη λειτουργία των δοκών εξασφαλίζεται με τη χρήση διατμητικών ήλων για τη συναρμογή της μεταλλικής δοκού με τη σύμμεικτη πλάκα ή την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Μεταξύ των υποστυλωμάτων, ανά κατεύθυνση του κτιρίου και σε θέσεις που καθορίζονται λαμβάνοντας υπ΄ όψη το αρχιτεκτονικό σχεδίο τοποθετούνται οι χιαστί ή έκκεντροι σύνδεσμοι (αντιανέμια) οι οποίοι ενσωματώνονται στην τοιχοποιία.

Μεταλλικός Σκελετός (Υποστυλώματα – Δοκοί – Διαγώνια Στοιχεία)

Παραγωγή Μεταλλικού Σκελετού.

Ο μεταλλικός σκελετός παράγεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στατική Μελέτη σε σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας από έμπειρο εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Οι σύνηθες διατομές που χρησιμοποιούνται είναι ΗΕΑ, ΗΕΒ, ΙPE, UPN, CHS, SHS, RHS σε κατηγορίες ποιότητας και διαστάσεις σύμφωνα με την στατική μελέτη. Ο Μεταλλικός σκελετός ενός κτιρίου, αποτελείται από:

 • Τις χαλύβδινες δοκούς, στις οποίες στο άνω πέλμα συγκολούνται διατμητικοί σύνδεσμοι (ήλοι) για την συνεργασία τους με το οπλισμένο σκυρόδεμα των πλακών.
 • Τα χαλύβδινα υποστηλώματα, στα οποία στηρίζονται οι χαλύβδινες δοκοί μέσω κοχλιωτών συνδέσεων.
 • Τα διαγώνια στοιχεία (αντιανέμια, έκεντρα ‘Λ’, χιαστί σύνδεσμοι ‘Χ’), τα οποία τοποθετούνται στα πλαίσια Δοκών – Υποστυλωμάτων για την ενίσχυση της αντοχής του μεταλλικού σκελετού σε δυναμικά φορτία (Σεισμός,Ανεμος).
 • Τα χαλύβδινα στοιχεία συνδέσεως με την θεμελίωση (χημικά αγκύρια, μηχανικά αγκύρια, ψευδολαπάτσες, λαπάτσες αγκύρωσης κλπ).

Ανέγερση Μεταλλικού Σκελετού.

Οι εργασίες παραγωγής του μεταλλικού σκελετού εκτελούνται στο εργοστάσιο ταυτόχρονα με τις εργασίες κατασκευής της θεμελίωσης για την εξοικονομηση χρόνου.
Με το πέρας των εργασιών παραγωγής ακολουθεί η μεταφορά των τμημάτων του μεταλλικού σκελετού από το εργοτάξιο στο εργοστάσιο και η ανέγερση του επί τόπου στο εργοτάξιο. Όλες οι συνδέσεις των τμημάτων του μεταλλικου σκελετου είναι κοχλιωτές και καμία συγκόληση δεν εκτελειται στο έργο. Οι απαιτούμενες συγκολήσεις γίνονται στο εργοστάσιο σύμφωνα με την στατική μελετη με συγχρονα μέσα και ελεγχόμενη ποιότητα.

Πλάκες

Οι πλάκες κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και σκυροδετούνται σε ξυλότυπο ή μεταλλότυπο (τραπεζοειδή λαμαρίνα). Στην περίπτωση πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, ακολουθεί το επίχρισμα (σοβάντισμα) της πλάκας και ο χρωματισμός όπως γίνεται και σε συμβατική κατασκευή. Στην περίπτωση της σύμμικτης πλάκας, ο μεταλλότυπος καλύπτεται με γυψοσανίδα για τους εσωτερικούς χώρους και τσιμεντοσανίδα για τους εξωτερικούς.

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα

Ο φέρον οργανισμός κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελείται από υποστυλώματα, δοκούς και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Φέρων οργανισμός από Φέρουσα Τοιχοποιία

Ο φέρον οργανισμός κατασκευής από φέρουσα τοιχοποιία κατασκευάζεται από προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (διπλή τοιχοποιϊα – πρόπλακες) ή από πέτρα.

6. Τοιχοποιία (τύποι τοιχοποιίας)

Ο Ρόλος της Τοιχοποιίας στην κατασκευή

 1. 1.Τοιχοποιία Πλήρωσης: Εξωτερικά και εσωτερικά τοιχεία κάλυψης και διαμόρφωσης χώρων χωρίς να αναλαμβάνουν τα φορτία της κατασκευής.
 2. 2.Φέρουσα Τοιχοποιία: Η τοιχοποιία αποτελεί τμήμα του δομικού σκελετού της κατασκευής.
 3. 3.Διακοσμητική Τοιχοποιία: Η τοιχοποιία λειτουργεί ως επικάλυψη επιφανειών για λόγους αισθητικής ή αρχιτεκτονικής απαίτησης.

Τύποι Τοιχοποιίας

Οπτοπλινθοδομή (τούβλο).

Τα τούβλα σύνθεσης κυρίως από άργιλο είναι διάτρητα και παράγονται σε δύο βασικά μεγέθη (μονό με 6 τρύπες και διπλό με 12 τρύπες). Είναι εύχρηστα, ελαφριά κατά τη μεταφορά τους, προσφέρουν ικανοποιητική αντίσταση στις καταπονήσεις και απομονώνουν τη θερμότητα και τον ήχο λόγω των στρωμάτων αέρα που περικλείουν. H εξωτερική τοιχοποιία κατασκευάζεται με διπλή σειρά τούβλων με ενδιάμεσο κενό στο οποίο τοποθετείται εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους σύμφωνα με τη μελέτη θερμομόνωσης. Για τη σταθεροποίηση της τοιχοποιίας κατασκευάζονται ανά 1μ. περίπου καθ’ ύψος οριζόντιες στρώσεις οπλισμένου σκυροδέματος πάχους όσο το πάχος της τοιχοποιίας (σενάζ).

Λιθοδομές από πορομπετόν (Ytong ή Alpha block).

Το πορομπετόν (Ytong) αποτελείται από φυσικά υλικά: τσιμέντο, χαλαζία, άσβεστο και νερό. Έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • χαμηλό βάρος(450 kg/m3). Επιβαρύνει λιγότερο με φορτία την κατασκευή γεγονός που δρα υπέρ της αντισεισμικότητας της κατασκευής.
 • παρέχει ικανοποιητική θερμό-ηχομόνωση χωρίς επιπλέον μόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη). Έχει συντελεστή Θερμοαγωγιμότητας λ=0,095 kcal/mhoC, ο οποίος προσδίδει στην τοιχοποιία με Ytong πάχους από 15cm και άνω συντελεστή Θερμοπερατότητας K< 0,6 kcal/m2hoC.
 • ακρίβεια χάρη στις μηδενικές αποκλίσεις στις διαστάσεις του.
 • ταχύτητα στις εργασίες του υδραυλικού και του ηλεκτρολόγου διότι κόβεται εύκολα.

Τρισδιάστατο δομικό πλέγμα.

Ξηρά Δόμηση (Γυψοσανίδα/ Τσιμεντοσανίδα).

Εσωτερική τοιχοποιία με γυψοσανίδα: Οικολογικός και εύκολος τρόπος δόμησης. Ο γύψος είναι υλικό φιλικό, χωρίς τοξικές ουσίες και έχει την δυνατότητα να απορροφά την υγρασία του χώρου όταν αυτή είναι περισσότερη του κανονικού και να την αποβάλει όταν είναι λιγότερη. Οι γυψοσανίδες βιδώνονται πάνω σε μεταλλικό σκελετό και στο ενδιάμεσο τοποθετείται μόνωση πετροβάμβακα (ινώδες μονωτικό υλικό από ίνες οξειδίου πυριτίου – αλουμινίου με θερμομονωτικές, ηχομονωτικές ιδιότητες και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες).

Εξωτερική τοιχοποιία με τσιμεντοσανίδα: Υλικό σύνθεσης από τσιμέντο και άλλα πρόσμικτα αδρανή. Η επιφάνειά τους ενισχύεται με υαλόπλεγμα. Η θερμομόνωση και ηχομόνωση επιτυγχάνεται με εξηλασμένη πολυστερίνη ή με πετροβάμβακα. Μειώνει σημαντικά το χρόνο κατασκευής λόγω της ταχύτητας και ευκολίας τοποθέτησης.

7. Ηλεκτρική Εγκατάσταση

Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται

Ισχυρά Ρεύματα

 • Θεμελειακή Γείωση.
 • Φωτισμός και ρευματοδότες.
 • Ηλεκτροφωτισμός εξωτερικών χώρων.
 • Κεντρικοί πίνακες διανομής.
 • Συστήματα Κίνησης (π.χ Ανελκυστήρες).
 • Αντικεραυνική Προστασία.
 • Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά.
 • Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Γενήτριες).
 • Δίκτυο Αδιάληπτης παροχής – Uninterruptible Power Supply (UPS).
 • Συστημάτα Κίνησης (π.χ Ανελκυστήρες).

Ασθενή Ρεύματα

 • Θυροτηλέφωνα, κουδούνια και θυροτηλεόραση.
 • Ασφάλεια – συναγερμός.
 • Δίκτυο Τηλεφώνων.
 • CCTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με κάμερες και αυτόματη βιντεοσκόπιση).
 • Διανομή ήχου.
 • Διανομή επίγειας τηλεόρασης και δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών.
 • Ελέγχου πρόσβασης (access control).
 • Δικτύων δομημένης καλωδίωσης φωνής και δεδομένων.
 • Πυρανίχνευσης.

Φάσεις Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

ΦΑΣΗ Ι. Με την ολοκλήρωση κατασκευής της τοιχοποιίας – Τοποθέτηση αγωγών διέλευσης καλωδίων (σωληνώσεις πλακέ καλωδίων (οροφή), κουτιά πριζοδιακοπτών, κουτιά πινάκων

ΦΑΣΗ ΙΙ. Με την την ολοκλήρωση κατασκευής της των επιχρισμάτων – Τοποθετουνται οι καλωδιώσεις

ΦΑΣΗ ΙΙΙ. Με την ολοκλήρωση των χρωματισμών – Τοποθετούνται διακόπτες, πρίζες, φωτιστικά σώματα, πίνακες κλπ.

8. Υδραυλική Εγκατάσταση

Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται

 • Ύδρευση.
 • Κεντρική Θέρμανση – Ψύξη.
 • Καύσιμο Αέριο.
 • Αποχέτευση Ομβρίων.
 • Αποχέτευση Ακαθάρτων.
 • Βόθρος

Τρόπος Κατασκευής

 1. 1.Με έκχυση οπλισμένου σκυροδέματος επί τόπου στην οικοδομή.
 2. 2.Με προκατασκευασμένα δαχτυλίδια οπλισμένου σκυροδέματος διαφόρων διαμέτρων (συνηθέστερος τρόπος).

Είδη Βόθρου

 1. 1.Στεγανός (σηπτική δεξαμενή) – Δεν επιτρέπει στα λύματα να διαρρέουν στο έδαφος.
 2. 2.Απορροφητικός – Είναι διάτρητος.
 • Βιολογικός καθαρισμός
 • Φρεάτια – Δεξαμενές
 • Κολυμβητική Δεξαμενή

Φάσεις Υδραυλικής Εγκατάστασης

Σημείο Προσοχής

*Προϋπόθεση καλής υδραυλικής εγκατάστασης είναι ο βέλτιστος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (Κουζίνες ή τουαλέτες σε διαφορετικά επίπεδα είναι βέλτιστο να τοποθετούνται στην ίδια θέση κατακόρυφα. Με τον τρόπο αυτό οι αποχετεύσεις σχεδιάζονται με βέλτιστο τρόπο).

Επιλογή Υλικού

 • Χαλκός για τις σωληνώσεις ύδρευσης – θέρμανσης.
 • Πολυστρωματικές Σωληνώσεις ύδρευσης – θέρμανσης.
 • PVC για τις σωληνώσεις αποχέτευσης.

9. Μονώσεις – Θερμοπρόσοψη


 • Μόνωση Υπογείου: Υγρομόνωση/ Στεγάνωση των περιμετρικών τοιχείων υπογείου που βρίσκονται κάτω από τη στάθμη του εδάφους.
 • Μόνωση μεταλλικού σκελετού: Τα μεταλλικά υποστυλώματα και δοκάρια καλύπτονται με θερμομονωτικό υλικό (διογκωμένη πολυστερίνη).
 • Μόνωση Εξωτερικών τοιχείων ανωδομής:
  • Στην περίπτωση οπτοπλινθοδομής: H θερμομόνωση εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης μεταξύ των δύο τοιχείων. Η στεγάνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα.
  • Στην περίπτωση τοιχοποιίας με Ytong/ Alphablock: To ίδιο το υλικό παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Η στεγάνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα.
  • Στην περίπτωση τρισδιάστατου δομικού πλέγματος: To ίδιο το υλικό παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση. Η στεγάνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα.
  • Στην περίπτωση τσιμεντοσανίδας: Η θερμομόνωση και ηχομόνωση επιτυγχάνεται με εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα.
 • Μόνωση Δώματος: Θερμομόνωση και Υγρομόνωση/ Στεγάνωση.

10. Επιχρίσματα

Φάσεις

Πεταχτό.

Κονίαμα αποτελούμενο από άμμο, νερό, τσιμέντο (γκρι) και ασβέστη ή καλύτερα μπετονίτη (υποκατάστατο του ασβέστη). Δημιουργεί ένα τραχύ υπόστρωμα το οποίο θα προσφέρει ισχυρή πρόσφυση για την επόμενη στρώση, το λάσπωμα. Κατά το «πεταχτό», δημιουργούνται οι οδηγοί που θα καθορίσουν το πάχος της επόμενης στρώσης. Το υαλόπλεγμα ενισχύει το σοβά έναντι ρηγματώσεων από συστολοδιαστολές λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και ασυνέχειες υλικών είτε από πιθανές μικρές σεισμικές δονήσεις.

Λάσπωμα.

Κονίαμα αποτελούμενο από άμμο, νερό, τσιμέντο (γκρι), ασβέστη ή καλύτερα μπετονίτη (υποκατάστατο του ασβέστη) και στεγανωτικά μάζης (προτείνεται για την καλύτερη προστασία από την υγρασία). Παχύτερη στρώση από το «πεταχτό» και το «μάρμαρο». Στην τελική επιφάνεια του «λασπώματος» τοποθετείται το υαλόπλεγμα. Το υαλόπλεγμα ενισχύει το σοβά έναντι ρηγματώσεων από συστολοδιαστολές λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και ασυνέχειες υλικών είτε από πιθανές μικρές σεισμικές δονήσεις . Στο τέλος του «λασπώματος», δημιουργούνται κυματιστές γραμμές ώστε να επιτυγχάνεται η πρόσφυση της επόμενης στρώσης.

Μάρμαρο.

Κονίαμα αποτελούμενο από μαρμαρόσκονη, νερό, τσιμέντο (λευκό) και ασβέστη ή καλύτερα μπετονίτη (υποκατάστατο του ασβέστη). Η τελική επιφάνεια τρίβεται και προκύπτει επίπεδη και λεία.

Σημασία

 • Μόνωση – Ο σοβάς παρέχει μικρή αλλά όχι αμελητέα προστασία από θερμοκρασιακές μεταβολές και υγρασία.
 • Προστασία – Ο σοβάς προστατεύει το σκυρόδεμα από την άμεση επαφή με τις καιρικές συνθήκες.
 • Αισθητική – Με το σοβά επιτυγχάνεται λεία, ομοιόμορφη επιφάνεια.

Χρόνος:

Για μία κατοικία των 100 τ.μ. εκτιμάται χρονική διάρκεια 10 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες) το χρονικό διάστημα θα αυξηθεί.

Σημεία προσοχής

*Στην περίπτωση μεταλλικής κατασκευής, στο κονίαμα των επιχρισμάτων δεν χρησιμοποιείται ασβέστης λόγω της διαβρωτικής του δράσης αλλά κατάλληλο πρόσμικτο μπετονίτη (τύπου sealαgon) το οποίο έχει τις ιδιότητες του ασβέστη αλλά δεν διαβρώνει τον χάλυβα.

*Οι τρεις στρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται με χρονική απόσταση μεταξύ τους, καθώς τα κονιάματα αυτά συρρικνώνονται και εάν δεν «στεγνώσει» πλήρως η προηγούμενη στρώση τότε η επόμενη στρώση θα ρηγματωθεί.

11. Κουφώματα

12. Δάπεδα

Πλακάκι:

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος επικάλυψης δαπέδων. Τα πλακάκια είναι οικονομικότερα από τα ξύλινα δάπεδα, διατίθενται σε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων, καθαρίζονται εύκολα και παρέχουν ικανοποιητικά χαρακτηριστικά σκληρότητας και αντοχής.

Υλικό: Κεραμικό, πορσελάνης, ψηφίδα, πέτρα κ.α.

Τοποθέτηση πλακιδίων:

 • στη Σειρά
 • Ρομβικά
 • Δρομικά
 • κ.α.

Επίστρωση / Επένδυση Με Κεραμικά Πλακίδια.

 1. 1.Προεργασία – Φράγμα Υδρατμών: Καθαρισμός της προς μόνωση επιφάνειας, εξομάλυνση των
  ανωμαλιών στο μπετόν και επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα σε δύο στρώσεις για την δημιουργία φράγματος των υδρατμών.
 2. 2.Τοποθέτηση Θερμομονωτικού Υλικού: Ψεκασμός Πολυουρεθάνης ή Τοποθέτηση πλακών Πολυουρεθάνης ή Διογκωμένης Πολυστερίνης ή Εξηλασμένης Πολυστερόλης.
 3. 3.Διαμόρφωση Ρύσεων με κυψελωτό κονιόδεμα.
 4. 4.Στεγανοποίηση: Τοποθέτηση φύλλων ασφαλιστικών μεμβρανών.

Μάρμαρο:

Αποτελείται κυρίως από ασβεστίτη (CaCO3), η ακριβής σύστασή του ποικίλει. Έχει υψηλή αντοχή στη θλίψη (150 Mpa). Το μάρμαρο έχει σημαντικό συντελεστή θερμοδιαστολής.

Επίστρωση / Επένδυση Με Μάρμαρο.

 • Πεταχτό: Κονίαμα αποτελούμενο από άμμο, νερό, τσιμέντο (γκρι) και ασβέστη ή καλύτερα μπετονίτη (υποκατάστατο του ασβέστη). Δημιουργεί ένα τραχύ υπόστρωμα το οποίο θα προσφέρει ισχυρή πρόσφυση για την επόμενη στρώση, το λάσπωμα. Κατά το «πεταχτό», δημιουργούνται οι οδηγοί που θα καθορίσουν το πάχος της επόμενης στρώσης. Το υαλόπλεγμα ενισχύει το σοβά έναντι ρηγματώσεων από συστολοδιαστολές λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και ασυνέχειες υλικών είτε από πιθανές μικρές σεισμικές δονήσεις.
 • Λάσπωμα: Κονίαμα αποτελούμενο από άμμο, νερό, τσιμέντο (γκρι), ασβέστη ή καλύτερα μπετονίτη (υποκατάστατο του ασβέστη) και στεγανωτικά μάζης (προτείνεται για την καλύτερη προστασία από την υγρασία). Παχύτερη στρώση από το «πεταχτό» και το «μάρμαρο». Στην τελική επιφάνεια του «λασπώματος» τοποθετείται το υαλόπλεγμα. Το υαλόπλεγμα ενισχύει το σοβά έναντι ρηγματώσεων από συστολοδιαστολές λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και ασυνέχειες υλικών είτε από πιθανές μικρές σεισμικές δονήσεις . Στο τέλος του «λασπώματος», δημιουργούνται κυματιστές γραμμές ώστε να επιτυγχάνεται η πρόσφυση της επόμενης στρώσης.
 • Μάρμαρο: Κονίαμα αποτελούμενο από μαρμαρόσκονη, νερό, τσιμέντο (λευκό) και ασβέστη ή καλύτερα μπετονίτη (υποκατάστατο του ασβέστη). Η τελική επιφάνεια τρίβεται και προκύπτει επίπεδη και λεία.

Ξύλινο δάπεδο:

Πλεονεκτήματα ξύλου: Αισθητική

Χαρακτηριστικά: Oι διαστάσεις του ξύλου, μεταβάλλονται σημαντικά ανάλογα με το ποσοστό της υγρασίας

Τρόποι Τοποθέτησης:

Καρφωτά

 • Μορφή Παρκέτων
 • Μορφή μακριών Λωρίδων

Τρόπος Εφαρμογής του Καρφωτού Δαπέδου.

 1. 1.Η εφαρμογή γίνεται επί ξύλινων καδρονιών τα οποία στηρίζονται στην πλάκα (μπετόν) με ειδικά εκτονούμενα – ηχομονωτικά βύσματα.
 2. 2.Τα παρκέτα ή οι λωρίδες καρφώνονται σύμφωνα με το συμφωνηθέν σχέδιο. Στην περίπτωση που οι διαστάσεις των παρκέτων ή οι ιδιαιτερότητες του έργου απαιτούν μεσοπάτωμα, αυτό δημιουργείται με την χρήσης τάβλας από λευκή ξυλεία ή κόντρα πλακέ θαλάσσης.
 3. 3.Στα τελειώματα των δαπέδων, περιμετρικά, κατά μήκος των τοίχων, δημιουργείται ο αρμός διαστολής και αερισμού ο οποίος καλύπτεται από τα σοβατεπί.
 4. 4.Ακολουθεί η λείανση με μία σειρά από διαφορετικά γυαλόχαρτα.
 5. 5.Εφαρμόζεται το βερνίκωμα.

Κολλητά (Πλωτά ή Πλευστά ή Προγυαλισμένα)

 • Mosaic Parquet / Lam Parquet (πλάκες ή λωρίδες ξύλου).
 • Μορφή μακριών Λωρίδων (με «γλώσσα και εσοχή» και στις τέσσερις πλευρές τους ( T&G 4sides).

Επιλογή Κολλητών Δαπέδων όταν υφίστανται οι ακόλουθες συνθήκες:

 • Ενδοδαπέδια Θέρμανση.
 • Χαμηλή αλφαδιά.
 • Προϋπάρχον άλλο δάπεδο.
 • Επιλογή του πελάτη.

Πλεονεκτήματα Κολλητού Δαπέδου

 • Ταχύτητα κατασκευής.
 • Ελαχίστη όχληση όταν αυτό τοποθετείται σε ήδη κατοικημένο χώρο.
 • Χαμηλότερο κοστολόγιο.
 • Δυνατότητα Do it yourself.

Τα κολλητά δάπεδα εφάπτονται σε όλο το μήκος και το πλάτος τους με το υπάρχον υπόστρωμα, συνεπώς δύναται η χρήση ξυλείας με μικρότερο πάχος.

Τρόπος Εφαρμογής Κολλητού Δαπέδου.

 1. 1.Προϋπόθεση η ήδη υπάρχουσα επιφάνεια να είναι επίπεδη, και απαλλαγμένη από λεκέδες λαδιών ή άλλων πρόσθετων οικοδομικών υλικών.
 2. 2.Τοποθέτηση κολλητών δαπέδων με χρήση ειδικής κόλλας δύο συστατικών, πάνω στις υπάρχουσες επιφάνειες όπως: τσιμεντοκονίαμα, παλαιά μάρμαρα, γρανίτες ή μωσαϊκά, κεραμικά πλακίδια ή και ακόμη παλαιά ξύλινα δάπεδα.
 3. 3.Χρήση περιμετρικού αρμού διαστολής απαραίτητη.
 4. 4.Ακολουθεί η λείανση και το βερνίκωμα.

13. Χρωματισμοί

Ο Χρωματισμός (βάψιμο) ακολουθεί τα Επιχρίσματα.

 • Τρίψιμο, στοκάρισμα, τοίχων και ξύλινων επιφανειών.
 • Ελαιοχρωματισμός ταβανιών, εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων.
 • Ελαιοχρωματισμός προσόψεων κτιρίων.
 • Ελαιοχρωματισμός κλιμακοστασίων, φωταγωγών, ακαλύπτων.
 • Ελαιοχρωματισμός ξύλινων κουφωμάτων, πορτών, παραθύρων, κουζινών.
 • Ελαιοχρωματισμός κάγκελων, στρατζών και μεταλλικών κατασκευών.
 • Ελαιοχρωματισμός με εφαρμογή τεχνοτροπιών (σφουγγάτο, Grackle Glaza, stuco veneziano κ.ά).

14. Ξυλουργικές Εργασίες

15. Είδη Υγιεινής

16. Σκεπή

Φάση κατασκευής της σκεπής: Μετά τα Επιχρίσματα

Η επιλογή της κεραμοσκεπής εξαρτάται κυρίως από:

 • Tους όρους δόμησης
 • Την αισθητική του ιδιοκτήτη
 • Το κλίμα της περιοχής

Τύποι κεραμοσκεπών

 1. 1.Κεραμοσκεπή με κολλητά κεραμίδια με λάσπη.

Περισσότερα

  1. 1.Αναχαίτιση Υδρατμών: Δημιουργία φράγματος υδρατμών με συντελεστή αντίστασης στην διάχυση των υδρατμών.
  2. 2.Εξισωτική Στρώση: Για την εξομάλυνση της επιφάνειας πριν την εφαρμογή της θερμομόνωσης.
  3. 3.Θερμομόνωση: Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών με διαμορφωμένες ακμές ώστε να μην υπάρχουν σημεία μη μονωμένα.
  4. 4.Δημιουργία Επιφάνειας Συγκόλλησης: Για την εφαρμογή της στεγανοποίησης.
  5. 5.Στεγανοποίηση: Τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών με αλληλοεπικάλυψη και συγκόλλησή τους με τη χρήση φλόγιστρου.
  6. 6.Τοποθέτηση κεραμιδιών
 1. 2.Κεραμοσκεπή με καρφωτά κεραμίδια.

Περισσότερα

  1. 1.Επισκευή ανωμαλιών στο μπετόν
  2. 2.Τοποθέτηση καδρονιών
  3. 3.Στεγανοποίηση: Με διάστρωση βιομηχανικής κονίας
  4. 4.Εξισωτική Στρώση: Για την εξομάλυνση της επιφάνειας πριν την εφαρμογή της θερμομόνωσης
  5. 5.Θερμομόνωση
  6. 6.Στεγανωτική Στρώση: Τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης πάνω από τη θερμομόνωση
  7. 7.Τοποθέτηση κεραμιδιών
 1. 3.Κεραμοσκεπή με ξυλοκατασκευή
 2. 4.Κεραμοσκεπή με εμφανή δοκάρια

17. Επενδύσεις Με Πέτρα

Υλικό:

Πέτρα ή παρεμφερή Διακοσμητικά υλικά όπως: διακοσμητικά τούβλα ή και τεχνητές απομιμήσεις.

Μορφή επένδυσης:

Ακανόνιστη ή Κανονική (ορθογωνισμένη κτλ.).

18. Περιβάλλον Χώρος