Η  ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό (Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, οικονομικούς, εργατοτεχνίτες κ.λ.π.) ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανταγωνισμού.

Εκπόνηση Μελετών

Η ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ διατηρεί μελετητικό τμήμα στελεχωμένο με έμπειρους και εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες (Αρχιτέκτονες, Δομοστατικούς Πολιτικούς Μηχανικούς) με αντικείμενο,

Την Έκδοση Αδειών Δόμησης,
Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών,
Εκπόνηση Στατικών Μελετών Φορέων Απο Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Σύμμεικτων Φορέων, Στατικών μελετών αποκατάστασης – αντισεισμικής ενίσχυσης υφιστάμενων κτιρίων
Αποκαταστάσεις Διατηρητέων κτιρίων

Τρόποι κατασκευής – Συστήματα Δόμησης

Συμβατική κατασκευή
Σύμμεικτη κατασκευή
Μεταλλικά κτίρια
Προκατασκευή
Συνθέσεις σύμμεικτης – προκατασκευής
Κατασκευή όλων των σύγχρονων συστημάτων δόμησης και ενίσχυσης – αποκατάστασης κτηρίων