20
Φεβ

Σύμμεικτη κατασκευή – Μεταλλικό σπίτι

Τι είναι ένα Μεταλλικό Σπίτι Με τον όρο μεταλλικά σπίτια δεν αναφερόμαστε προφανώς σε σπίτια κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από μέταλλο. Ο όρος μεταλλικά σπίτια χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει σπίτια που χρησιμοποιούν χάλυβα στον...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ