Πωλήσεις διαμερισμάτων / κατοικιών

Η  ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανταγωνισμού.

Περισσότερα

Άδειες

Τα Βήματα για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης είναι :
1. Έλεγχος οικοδομησιμότητας
Ελέγχονται οι όροι δόμησης σύμφωνα με το υπάρχον τοπογραφικό και υπολογίζονται τα επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης όπως, δόμηση, κάλυψη, ύψος, φύτευση, όρια κλπ.
2. Αρχικός σχεδιασμός…

Περισσότερα

Σχεδίαση και κατασκευή

Η  ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανταγωνισμού.

Περισσότερα

Τοπογραφικά

Η  ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανταγωνισμού.

Περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση

Η  ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανταγωνισμού.

Περισσότερα

Βεβαιώσεις μηχανικού

Η  ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανταγωνισμού.

Περισσότερα

Ρύθμιση – Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Η  ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανταγωνισμού.

Περισσότερα

Ενεργειακά πιστοποιητικά

Η  ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανταγωνισμού.

Περισσότερα

Εξοικονόμηση κατ’ οίκων

Η  ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανταγωνισμού.

Περισσότερα

Διακόσμηση

Η  ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανταγωνισμού.

Περισσότερα

Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφόρηση, συμπληρώστε τη φόρμα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

2810289311

info@vitrouvios.gr

ΣΜΥΡΝΗΣ 28, ΗΡΑΚΛΕΙΟ