20
Φεβ

ΑΕΙΦΟΡΙΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ασχολείται συστηματικά, τα τελευταία  χρόνια, με τον αειφόρο, ενεργειακό και βιοκλιματικό σχεδιασμό, μελετώντας σε βάθος θέματα κλίματος, προσανατολισμού, ενσωμάτωσης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και οικολογικής δόμησης.

O βιοκλιματικός σχεδιασμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε μελέτης και αφορά τον σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) που είναι προσαρμοσμένα στο τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις στα θέματα περιβάλλοντος και στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του γραφείου, ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εκπονεί ήδη έρευνες προς την κατεύθυνση του σχεδιασμού κτιρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Σε μια προσπάθεια να ακολουθήσουμε το Ευρωπαικό όραμα για το 2020 όπου όλα τα κτίρια θα είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, μελετήσαμε και υλοποιούμε το, οικολογικό σπίτι με μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο.

 παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου σε θέματα ενέργειας είναι:

• Bιοκλιματικός σχεδιασμός νέων κτιρίων
• Ενεργειακή αναβάθμιση υπαρχόντων κτιρίων
• Eνεργειακή επιθεώρηση κτιρίων
• Eνεργειακές μελέτες
• Συνεργασία με φορείς χρηματοδοτήσεων / επιδοτήσεων (π.χ. EυρωπαϊκήΈνωση, Yπουργείο Aνάπτυξης, ΥΠΕΚΑ, κλπ).

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ + ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.

 

Η ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της έχουν υιοθετήσει μια εμπεριστατωμένη προσέγγιση για την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων, αλλά και την ανακαίνιση νεότερων κτισμάτων.

Ο κατάλογος των έργων στον τομέα αυτό περιλαμβάνει κτιρία διαφορετικών ιστορικών περιόδων και μορφολογικών, τυπολογικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ στον τομέα της αποκατάστασης, ανακαίνισης και αλλαγής χρήσης κτιρίων περιλαμβάνουν:

• Αποτύπωση
• Ανάλυση και τεκμηρίωση
• Πρόταση αποκατάστασης
• Ένταξη νέων χρήσεων
• Μελέτη δημιουργικής – αρμονικής επανάχρησης
• Προστασία και ανάδειξη κατασκευαστικών δομών
• Αναβάθμιση φέροντος οργανισμού
• Ενεργειακή αναβάθμιση
• Μορφολογική αναβάθμιση

INTERIOR DESIGN

Η ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ακολουθεί μια συστηματική και συντονισμένη μεθοδολογία στον τομέα της μελέτης των εσωτερικών χώρων όλων των λειτουργικών ενοτήτων (κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων,  ξενοδοχείων, κλπ) και το σχεδιασμό αντικειμένων.

Η λειτουργική οργάνωση, η εσωτερική διακόσμηση, η ατμόσφαιρα των χώρων, η ποιότητα των υλικών, οι χρωματικές παλέτες, η επιλογή του εξοπλισμού και των επίπλων και το styling είναι τα βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν και καθορίζουν την ταυτότητα ενός χώρου, αντικατοπτρίζοντας την προσωπικότητα του πελάτη.

Η ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ πλαισιώνεται από μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων περιλαμβάνει διάφορες ειδικότητες